Marit Rakvaag
Styreleder

Marit har det overordnede ansvaret for alt som rører seg i Mastra hestesportklubb, samt at hun er vår kontaktperson mot særforbund og krets. Dersom du har spørsmål eller innspill om medlemskap i klubben, sportsplaner, arbeidskontrakter, trenere, andre kontrakter, forsikring, lisens, diverse søknader, eller Grønt kort, er Marit den rette å spørre.

E-post: mastrahest@gmail.com (Hovedadministrator av e-posten til klubben)

Mobil: 40407939


Lena Myrnes Flesjå
Styrets nestleder er Lena Myrnes Flesjå, som er den du kontakter når det gjelder oppstalling, stallen, anlegget generelt, utebanen, høy og strø. 

E-post: lena_myrnes@hotmail.com

Mobil: 41610442


Anita Hjertviksten Lindland
Styremedlem Anita Hjertviksten Lindland har overordnet ansvar for klubbens sosiale medier (hjemmeside, Facebook, Instagram, Spond), stallkiosken, og sponsorer. 

E-post: anita.hjertviksten@gmail.com

Mobil: 47672198


Rose-Mary Othilie Olsen
Styremedlem Rose-Mary Othilie Olsen er klubbens kontaktperson mot rideskolen. I tillegg er hun med i
stevnekomiteen.

E-post: rmoolsen@gmail.com

Mobil 47374922


Karin Stangeland
Styremedlem Karin Stangeland er vår kasserer, og har ansvar for alt som gjelder økonomi, faktura og lønn. 

E-post: karin.sd@online.no

Mobil: 90184134


Sikke Sokn
Styremedlem Sikke Sokn er Mastra HSKs ungdomsrepresentant i styret, og ansvarlig for ungdomsgruppa, vaktliste
rideskolehjelp, samt miljøkvelder. 

E-post: sikkesokn@gmail.com

Mobil: 94037622


Knut Inge Amundsen
Varamedlem Knut Inge Amundsen er klubbens dugnadsansvarlig. For at han skal kunne gjøre en god jobb, og for at klubben skal være den klubben vi ønsker å ha, er vi alle avhengige av god respons når Knut Inge inviterer til dugnad. 

E-post: Knut.inge.amundsen@gmail.com

Mobil: 47313014


Ranveig Lode Berntsen
Varamedlem Ranveig Lode Berntsen er vår kontaktperson mot politiet, eksempelvis når det gjelder vandelsattest for klubbens ansatte. I tillegg har hun ansvar for møteinnkalling, skriving av referat, arbeidsliste til stevner, samt alt som har med nryfstevne.no å gjøre.

E-post: rlb@lyse.net

Mobil: 48151912


Astri Sokn
Varamedlem Astri Sokn er den rette å spørre dersom det gjelder dressurkomiteen, barneidrett, premier eller sløyfer.

E-post: astrisokn@gmail.com

Mobil 99262935


Synne Eie
Rideskoleinstruktør

Synne svarer på alt som har med rideskolen å gjøre. I tillegg har hun ansvar for sprangkomiteen.

E-post: rideskolen.mhsk@gmail.com
Mobil: 90116502