Priser på leie av hall for medlemmer og til arrangement

Pr. gang for ikke- medlem: Kroner 150,-
Pr. gang for medlem: Kroner 100,-
Pr. måned for medlem: Kroner  1000,-
Pr. kvartal for medlem: Kroner 2000,-
Pr. år for medlem: Kroner 7000,-

Ved leie av hallen samtykker man automatisk til å følge de til enhver tid gjeldende hallreglene. Sjekk kalenderen for å finne ledige tidspunkt, eller om det evt. er mulig å ri samtidig med annen trening. Ingen longering ved undervisning, øvrig kan longering kun foregå dersom det ikke er til bry for andre ridende/kjørende. Manglende betaling eller brudd på regler kan føre til utestengelse. 

Leie av hall/anlegg til arrangementer

Time: Kroner 250,-
Dag: Kroner 1500,-
Helg, fre.- søn.: Kroner  2500,- (Mulig å benytte fredagen til teori e.l.)

 
For leie av hall/anlegg: Sjekk om aktuell(e) dato(er) er ledig(e) i hallkalenderen. Send deretter e-post til mastrahest@gmail.com med informasjon om arrangementet og hvilken helg man ønsker å leie. Vi anbefaler å søke i god tid da enkelte søknader må behandles på styremøte.